چجوری سریع بفهمم اینترنتم کجا داره مصرف میشه؟!!!

چجوری سریع بفهمم اینترنتم کجا داره مصرف میشه؟!!!
دستگاه‌هایی از جمله موبایل و کامپیوتر و تلویزیون هوشمند قابلیت وصل شدن...