دوره مقدماتی برنامه نویسی پایتون

دوره مقدماتی برنامه نویسی پایتون
در یک سری ویدئو آموزشی در قالب ده جلسه کوتاه سعی کرده‌ام مطالب ضروری و...