برنامه نویسی همگام و ناهمگام چیست

برنامه نویسی همگام و ناهمگام چیست
برنامه های نرم افزاری به دو دسته بلاک شدنی (Blocking Programming) هستن...