سفر به اعماق کامپیوتر - قسمت دهم (برنامه نویسی چند نخی)

سفر به اعماق کامپیوتر - قسمت دهم (برنامه نویسی چند نخی)
سلام.️حالتون چطوره؟?بعد یه هفته غیبت برگشتم.توی این قسمت در مورد مفهوم...