برنامه نویس ارشد یا تازه کار؟ کدامیک برای تیم شما مناسب تر است؟

برنامه نویس ارشد یا تازه کار؟ کدامیک برای تیم شما مناسب تر است؟
در اینجا ده دلیل که چرا شرکت‌های فناوری باید توسعه‌دهنده‌های کم‌تجربه...