ساخت برنامه گرافیکی با پایتون 0 تا 100

ساخت برنامه گرافیکی با پایتون 0 تا 100
تا اخر این دوره رو دنبال کن چون صد در صد می تونی ملیون ها تومن پول ازش...