برنامه نویسی را از کجا و چطور شروع کنیم ؟

برنامه نویسی را از کجا و چطور شروع کنیم ؟
برنامه نویسی را از کجا باید شروع کرد و منابع خوب یادگیری زبان های برنا...