بهترین فریم‌ورک برای برنامه‌نویسی؟

در مورد تفاوت‌های برنامه‌نویسی و مهندسی نرم‌افزار بدونیم، و اینکه چطور...