راه اندازی Powerline در ترمینال ویندوز

راه اندازی Powerline در ترمینال ویندوز
دوست دارید که یه ترمینال خوشگل داشته باشید؟پاورلاین به ما کمک میکنه که...