ترندهای برنامه نویسی در سال 2020

ترندهای برنامه نویسی در سال 2020
اندرک لاسن، بتر پروگرمینگ -- باورش سخت است، اما کم‌کم داریم به سال ۲۰۲...