بالاخره برویم دانشگاه یا خیر؟

بالاخره برویم دانشگاه یا خیر؟
بعد اومدن به ویرگول، یکی از موضوعاتی که خیلی نظرم رو جلب کرد این بود ک...