چرا باید زبان برنامه نویسی جاوا را یاد بگیریم؟

چرا باید زبان برنامه نویسی جاوا را یاد بگیریم؟
چرا باید زبان برنامه نویسی جاوا را یاد بگیریم؟ ممکن است افراد مختلف دل...