مثال ساده ای از Continuous Integration

مثال ساده ای از Continuous Integration
در این مطلب مثال ساده و عملی از پیاده سازی CI را با gitlab و jenkins...