پسست... سال اول کامپیوتری؟ بیا کارت دارم

پسست... سال اول کامپیوتری؟ بیا کارت دارم
❗️اگه رشته‌تون مهندسی کامپیوتر (یا حتی علوم کامپیوتر) ئه و اوقات فراغت...