جاوا اسکریپت چیست ؟ و چه تفاوتی با EcmaScript دارد؟

جاوا اسکریپت چیست ؟ و چه تفاوتی با EcmaScript دارد؟
در این نوشته در مورد اینکه جاوا اسکریپت چیست و چه تفاوتی با اکما اسکری...