خاطرات صد در صد واقعی یه برنامه نویس تازه کار

خاطرات صد در صد واقعی یه برنامه نویس تازه کار
این تنها مقدمه ای بر اینه که من کی هستم و میخوام چه چیزی در مورد برنام...