به دانشگاه بریم یا نه ؟

به دانشگاه بریم یا نه ؟
این شاید سوالی باشه که خیلیامون تو سن ۱۷ یا ۱۸ سالگی از خودمون پرسیده...