درباره دانشگاه بدون کنکور

دانشگاه بدون آزمون آرزوی بسیاری از متولدین دهه 60 بود از آنجایی که بسی...