دریافت بسته از تیپاکس با کتک کاری و درگیری + فیلم و عکس و صدا

دریافت بسته از تیپاکس با کتک کاری و درگیری + فیلم و عکس و صدا
ماجرا از ۳ اسفند ۹۸ و خرید یک بسته از تهران شروع شد.در ادامه ماجرای کت...