ساخت یک آپلودر ساده برا دسترسی راحت از هاست

یه اپلودر ساده برای هکر های تازه کار