آشنایی با دستور print در پایتون - قسمت سوم

آشنایی با دستور print در پایتون - قسمت سوم
سلام در این قسمت سعی دارم به شما عزیزان دستور print را یاددهم