روزانه از موبایل خود چه استفاده‌هایی می‌کنید؟

شما استفاده روزانه‌تون از موبایل چیه؟ از چه امکانات و سرویس هایی استفا...