پروژه عملی طبقه بندی با یادگیری ماشین صفر تا صد - قسمت 0

پروژه عملی طبقه بندی با یادگیری ماشین صفر تا صد - قسمت 0
در این سری از مطالب یک پروژه عملی تو حوزه طبقه بندی در پایتون رو بررسی...