رشته مهندسی IT

رشته مهندسی IT به زبان ساده یک گرایش میان رشته‌ای است.