پایتون ،زبانی که برنامه‌ نویسی را همه‌گیر کرد

پایتون ،زبانی که برنامه‌ نویسی را همه‌گیر کرد
زبان برنامه‌نویسی پایتون کاربردهای گسترده‌ای دارد و برنامه‌نویسان حرفه...