10 دلیل برای يادگيري python

10 دلیل برای يادگيري python
مهمترين دلايل يادگيري pythonپايتون يک زبان سطح بالا و قابل فهم و پرکار...