دوره crawl(خزش در وب)با پایتون-قسمت 4

دوره crawl(خزش در وب)با پایتون-قسمت 4
سلام. این قسمت ادامه ی قسمت قبلی هست که با سلنیوم انجام دادیم! اما تو...