توسعه C++/C در VS Code

توسعه C++/C در VS Code
آموزش راه اندازی ویژوال استودیو کد برای توسعه برنامه سی و سی پلاس پلاس