نجات دهنده ای که زندگی امو نجات داد :')

نجات دهنده ای که زندگی امو نجات داد :')
من 23 سالمه و تقریبا یه سال و ده روز هست که زندگیِ من یه مدل دیگه ای ش...