الگوریتم طرز تهیه کیک اسفنجی (بدون شیر، روغن و کره)

الگوریتم طرز تهیه کیک اسفنجی (بدون شیر، روغن و کره)
الگوریتم طرز تهیه کیک اسفنجی، بدون شیر، روغن و کره!