سه اشتباهی که برنامه نویسان مبتدی React با state کامپوننت مرتکب میشن

از قشنگیای برنامه نویسی وب اینه که همیشه دانش جدید هست که یاد بگیری. م...