سه اشتباهی که برنامه نویسان مبتدی React با state کامپوننت مرتکب میشن

سه اشتباهی که برنامه نویسان مبتدی React با state کامپوننت مرتکب میشن
از قشنگیای برنامه نویسی وب اینه که همیشه دانش جدید هست که یاد بگیری. م...