گیت‌هاب چیست و چه کاربردی دارد؟

گیت‌هاب چیست و چه کاربردی دارد؟
اگر اهل کار تیمی هستید و مشتاقید از تجربه‌ی دیگران در کارهای خود بهره...