جی کوئری JQuery چیست؟ چرا باید از آن استفاده کنیم

جی کوئری JQuery چیست؟ چرا باید از آن استفاده کنیم
جی کوئری (jQuery) کتاب خانه ای سریع، کوچک و پر از ویژگی از زبان جاوا ا...