آموزش بازی مین روب! Minesweeper

آموزش بازی مین روب! Minesweeper
آموزش کامل بازی مین روب. بازی منطق و شانس. بازی بسیار شیرین و آموزنده...