یک لیوان هوش مصنوعی برای همه!

یک لیوان هوش مصنوعی برای همه!
یک آموزش کوتاه و کاربردی برای فهم هوش مصنوعی مخصوص همه!