مسئله نمایش حروف روی کنسول و استاندارد یونیکد

مسئله نمایش حروف روی کنسول و استاندارد یونیکد
اگر قرار باشد حلقه‌ای بنویسد که حروف A تا Z را نمایش بدهد چکار میکنید؟