نکاتِ مهمِ کدنویسیِ تمیز در اندروید

نکاتِ مهمِ کدنویسیِ تمیز در اندروید
در برنامه نویسی اندروید یکی از نکات مهمی که نمیتونیم ازش غافل بشیم کدن...