هر کاری یه اسکریپت پایتون داره - Python Cli

هر کاری یه اسکریپت پایتون داره - Python Cli
بیشتر برنامه نویسا دوست دارن تا از اسکریپ‌های خودشون رو از طریق Cli‌ ی...