آموزش الگوریتم به زبان خودمونی :)(پارت اول)

من علی اکبر سلیمانی هستم و امروز با یه اموزش خیلی خیلی روان و خودمونی...