آموزش enum در سی شارپ

یک ساختار داده ای رایج در زبان های برنامه نویسی حالتی است که یک دسته ا...