تفاوت pdf و epub چیست؟

همیشه برام سوال بود که تفاوت بین فرمت های pdf و epub در چیه؟ در این مق...