ایجاد الگوی Single Tone در زبان ++C

ایجاد الگوی Single Tone در زبان ++C
برای اطلاعات بیشتر درباره الگوهای طراحی GOF تکنیک های برنامه نویسی SO...