تجربه شرکت در مسابقه برنامه نویسی گوگل Google Code Jam 2017 و دعوت به شرکت در Google Code Jam 2018

اگه چالش برنامه نویس بودن رو دوس دارین؟ و میخواین با حل الگوریتم حسش...