قسمت سوم - مفاهیم و الگوهای برنامه نویسی تابعی (Functional) در جاوااسکریپت

قسمت سوم - مفاهیم و الگوهای برنامه نویسی تابعی (Functional) در جاوااسکریپت
قابلیت Higher Order در برنامه نویسی تابعی