رشته جدید فناوری اطلاعات سلامت برای چه کسانی مناسب است؟

رشته جدید فناوری اطلاعات سلامت برای چه کسانی مناسب است؟
یادم می آید که چند سال پیش سخنرانی ای از دکتر علی اکبر جلالی که جزو او...