ساخت خزنده وب با Scrapy

ساخت خزنده وب با Scrapy
آموزش ساخت خزنده وب با استفاده از scrapy ، به همراه مراحل ساخت یک خزند...