پیدا کردن ip واقعی کاربر اگر از vpn استفاده کرده باشد با php+js

پیدا کردن ip واقعی کاربر اگر از vpn استفاده کرده باشد با php+js
شاید برای امنیت سایتتون نیاز داشته باشید که بدانید کاربرانی که از vpn...