منتقضی کردن jwt

منتقضی کردن jwt
سلام . چند وقت پیش ، توی یه پروژه من نیاز به این پیدا کردم که jwt tok...