تقویم لحظه، برنامه‌ای به زبان برنامه‌نویسی C

تقویم لحظه، برنامه‌ای به زبان برنامه‌نویسی C
لحظه، تقویمی با قابیلت نمایش رویداد است که به صورت open-source با زبان...