در باب خصوصیات پروژه‌ای که آن را Legacy می‌نامیم | قسمت دوم |

در باب خصوصیات پروژه‌ای که آن را Legacy می‌نامیم | قسمت دوم |
خوانشی مختصر از کتاب Re-Engineering Legacy Software نوشته‌ی Chris Bir...